We'll support A CULTURE OF BALANCE AND SUCCESS by providing opportunities for our people to bring out their best not only for the Hotel but also for the community within which they live and work.

Position Vị trí

Front office staff

Nhân viên Lễ tân

Required number of PersonnelSố nhân viên cần tuyển02
QualificationYêu cầu tuyển dụng

Be good looking, and communicate by English well with customers

At least 2 experience years for handling the work as a Receptionist preferably in the hospitality industry

Ability to work in a computer based, multi-task environment.

Must be able to work independently with little supervision, as well as have the ability to consider, evaluate and make sound business decisions regarding question demands at the front desk

Must be familiar with all hotels procedures, regulations

 

Hình thức ưa nhìn, giao tiếp tiếng Anh tốt

Có ít nhất hai năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí nhân viên lễ tân trong lĩnh vực khách sạn

Có kỹ năng máy tính, môi trường đa chức năng

Có khả năng làm việc độc lập, cũng như có khả năngcân nhắc, đánh giá và đưa ra quyết định liên quan đến lễ tân

Quen thuộc với quy trình, nội quy của khách sạn