SEARCH SITE BY TYPING (ESC TO CLOSE)

Skip to Content

Đặt phòng thành công

Cám ơn Quý khách.

Đặt phòng của Quý khách đã được hoàn thành. Chúng tôi đã gửi email cho Quý khách về thông tin thanh toán. Chúng tôi sẽ xác nhận việc đặt phòng ngay khi Quý khách thực hiện thanh toán.
Trở về trang chủ
0225 381 4444
 

GIẢM GIÁ 10%

Đặt phòng trực tiếp qua website của chúng tôi để được giảm giá 10%. Sử dụng mã giảm giá PRH10 tại trang thanh toán.