Recruitment & Career

Gia nhập cùng Pearl River Hotel & Apartments

Ứng viên vui lòng nộp CV qua email:

recruitment@pearlriverhotel.vn

Liên hệ: +84 2253 880 888

Khách sạn Pearl River Hải Phòng tuyển dụng một số vị trí theo danh sách, bất kỳ ai quan tâm hoặc có bạn bè làm việc trong ngành Khách sạn, vui lòng liên hệ với bộ phận Nhân sự của Khách sạn Pearl River.

Các vị trí đang mở

Follow us for hot jobs