DISCOUNT 10%

Đặt phòng trên website để nhận giảm giá 10%. Nhập mã PRH10 tại trang đặt phòng.