HOUSEKEEPING – BỘ PHẬN BUỒNG PHÒNG

 

Position 

Vị trí

Assistant HK Manager

Trợ lý Quản lý Buồng phòng

Housekeeping Supervisor

Giám sát bộ phận Buồng phòng

Required number of Personnel

Số nhân viên cần tuyển

0102
Qualification

Yêu cầu tuyển dụng

At least 2 experience years handling all House Keeping department

Preferably in the hospitality industry

Ability to work in a computer based, multi-task environment

Education: Tourism School/College

 

Có ít nhất hai năm kinh nghiệm làm việc xử lý toàn bộ công việc của Buồng phòng

Ưu tiên làm việc trong lĩnh vực khách sạn

Có khả năng làm việc với máy tính, môi trường đa chức năng

Học vấn: Văn bằng liên quan đến lĩnh vực du lịch

At least 2 experience years in handling all Housekeeping Supervisors functions

Preferably in the hospitality industry

Ability to work in a computer based, multi-task environment

Education: Bachelor of concerned university/Tourism School/College

 

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm xử lý toàn bộ chức năng của Giám sát bộ phận Buồng phòng, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực khách sạn

Trình độ học vấn: Cử nhân đại học liên quan/Cao đẳng du lịch

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DISCOUNT 10%

Đặt phòng trên website để nhận giảm giá 10%. Nhập mã PRH10 tại trang đặt phòng.